Ontwerp bestemmingsplan A1 ter inzage

In het project Spoorzone worden 1000 extra woningen gerealiseerd voor iedereen die graag in Gouda wil wonen. 450 van die 1.000 komen op de A1-locatie. En daar zit nu schot in de zaak: het ontwerp bestemmingsplan voor de A1-deellocatie ligt ter inzage van 22 april tot en met 2 juni! Dat betekent dat het in deze periode mogelijk is om een zienswijze tegen de plannen in te dienen. Dat kan op verschillende manieren: digitaal, mondeling of schriftelijk. De plannen voor de A1-locatie zijn op meerdere momenten gedeeld met omwonenden. Dat gebeurde eerder al in fysieke bijeenkomsten en op 16 februari van dit jaar met een digitale informatiebijeenkomst. Na 2 juni worden alle zienswijzen opgenomen en beantwoord in een zienswijzennota. De zienswijzennota maakt deel uit van het besluit dat de gemeenteraad neemt bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. Het ontwerp bestemmingsplan wordt dan gewijzigd vastgesteld.

Luchtfoto huidige situatie Gouda Spoorzone
Skip to content