Inschrijven woningen A1 locatie (West)

A1 West en Oost

De kavels langs het spoor, ter hoogte van het Hamstergat, vormen een deellocatie van de Spoorzone. Voor deze locatie, ook wel de A1 locatie genoemd, is het plan om woningen en voorzieningen te realiseren. Architectenbureau M3 Architecten en ontwikkelaar Wibaut BV gaan aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op deze plek. Op 13 november tekenden de partijen de intentieovereenkomst met de gemeente. M3 Architecten maakt een plan voor het westelijk deel, ontwikkelaar Wibaut BV voor het oostelijk deel.

In totaal kunnen binnen het gebied 300 tot 400 woningen worden gebouwd. De deellocatie moet echt een nieuw stuk stad worden. Daarom moet op de begane grond van de gebouwen ook ruimte komen voor andere functies. Ook het gebied rondom de gebouwen is belangrijk. Een uitgangspunt is de realisatie van 15% nieuw, openbaar groen rondom de panden.

Momenteel wordt er onderzocht door beide partijen of een haalbaar en (financieel) uitvoerbaar plan voor de locatie A1 kan worden gemaakt. Als dat het geval is maakt de gemeente met de marktpartijen afspraken over het vervolg, onder meer over het opstellen van een bestemmingsplan en uiteindelijk een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In het vervolgtraject komt ook overleg met omwonenden en belanghebbenden aan de orde.

Inschrijven voor A1 West

De initiatiefnemer van het westelijk deel, M3 Architecten heeft een eigen website in het leven geroepen waarbij het mogelijk is om u in te schrijven mocht u geïnteresseerd zijn in een woning. In totaal komen er in het westelijke deel circa 200 woningen. Bekijk de website hier: www.woneningoud.nl.

Logo Wonen in Goud
Skip to content