Header Park locatie_1

Toekomstplan

De eerste ideeën voor de ontwikkeling van de spoorzone Gouda staan in het Ontwikkelperspectief. Een ontwikkelperspectief geeft een visie op de toekomst van de Goudse Spoorzone. Dit plan geeft richtlijnen en kaders mee aan de verschillende (nieuwbouw)projecten.
De Spoorzone transformeert de komende jaren. Gouwenaren kennen het gebied vooral als locatie voor kantoren en logistiek. Straks kent het gebied allerlei andere functies. Het vestigen van nieuwe bedrijven blijft mogelijk, maar daar komt nu de mogelijkheid voor woningen en andere voorzieningen bij. We sturen waar mogelijk binnen gebouwen op verschillende functies onder één dak, zodat een dynamisch en afwisselend gebied ontstaat. De ontwikkeling vraagt om een helder ontwikkelperspectief, waarin we richting geven aan de invulling van een toekomstbestendig gebied.
Skip to content