Stappen voor Lombok

De realisatie van 58 woningen (zowel appartementen als woningen met tuin) op de Lombok-locatie is weer een stapje dichterbij. Op 2 november 2022 vond er voor de omwonenden en geïnteresseerden een informatiebijeenkomst plaats. Het aangepaste stedenbouwkundige plan werd hier gepresenteerd en positief ontvangen. Er is ook een toelichting gegeven op de status van de planontwikkeling: er is nu een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de ontwikkelaar en de gemeente. En er is gesproken over procedure voor ruimtelijke ordening die doorlopen moet worden en het railinzetspoor dat voor Prorail verplaatst moet worden. Met enkele direct omwonenden zal nog nader overleg plaatsvinden over aandachtspunten die voor hen van belang zijn. De volgende stap is het definitief ontwerp van de woningen en een verdere uitwerking van de inrichting van de openbare ruimte. Er zijn nog diverse bespreekpunten die nog moeten worden afgerond voordat de RO-procedure opgestart kan worden. Neem eens kijkje op www.woneninparcour.nl voor meer informatie over dit bijzondere project in hartje Gouda.

Artist impression Lombok
Skip to content