Parcour is onderweg
Ten zuiden van het station, in de buurt van het Van Bergen IJzendoornpark, ligt de Parcour locatie. Er komen 58 woningen, een combinatie van woningen met tuin én appartementen. Inmiddels is ruim 70% van de woningen verkocht! Om de bouw straks snel van start te kunnen laten gaan, is al gestart met het bouwrijp maken van de grond en met andere voorbereidende werkzaamheden. Zo zijn de loodsen die op het terrein stonden al gesloopt en de verharding op het terrein weggehaald. Na het broedseizoen start de voorbelasting op een deel van het terrein.

In de eerste helft van 2024 kwamen verschillende vergunningen ter inzage te liggen. Deze zullen naar verwachting in juli definitief zijn. Vervolgens zal ProRail een geluidsscherm plaatsen en een Railinzetspoor verplaatsen, waarna gestart kan worden met de bouw. Aan het begin van het tweede kwartaal van 2025 zal de bouw waarschijnlijk van start gaan.
Skip to content