58 woningen in ‘Parcour’
Het college van B&W stemde in december 2023 in om een anterieure overeenkomst af te sluiten met de ontwikkelaar voor de realisatie van Parcour. In dit woningbouwproject komen straks 58 woningen. Het ligt vlakbij het Van Bergen IJzendoornpark, in een mooie, groene, parkachtige omgeving. In december heeft het college van B&W ook de ontwerp omgevingsvergunning vastgesteld voor realisatie. De gemeenteraad is nu gevraagd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Behandeling in de gemeenteraad zal in februari 2024 plaatsvinden. Na afgifte van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ door de gemeenteraad zal de ontwerp omgevingsvergunning voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Als er dan geen zienswijzen worden ingediend wordt daaropvolgend de vergunning verleend.  De oplevering van de woningen is gepland in 2026.
Skip to content