Wat gebeurt er bij de AOK?
Alle vastgoedprojecten komen in fases tot stand en de plannen moeten op verschillende momenten worden besproken op het gebied van architectuur. Dat gebeurt door de onafhankelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK). Deze commissie beoordeelt (en adviseert over) stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen en inrichtingsplannen voor het openbaar gebied. Ze toetst daarnaast beeldkwaliteitsplannen aan de hand van de stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden en geeft welstandsadvies. Een positief advies van de AOK betekent in de meeste gevallen dat het plan voldoet aan de eisen van welstand en dat het plan naar een volgende fase kan.
[et_pb_text 

De ontwikkelingen van de Harderwijkweg (Parkview) en de Hotelkavel zijn bij de AOK besproken. Voor Parkview gaat het om het voorlopig ontwerp, waarop de AOK positief heeft gereageerd. Dit betekent niet dat er nu gelijk gebouwd mag worden; daar zijn nog stappen voor te zetten. Voor de Hotelkavel beoordeelde de AOK het ontwerp van het gebouw en de aansluiting op de omgeving. Het plan is al vaker bij de AOK ter bespreking geweest en ook hier reageerde zij positief. Een goede tussentijdse afstemming met de AOK is vooral op dit soort locaties noodzakelijk. Er zijn aan de ontwikkelaar nog wel enkele aandachtspunten meegegeven voor de volgende fase (het definitief ontwerp). Voor zowel de ontwikkeling aan de Harderwijkweg als de Hotelkavel zullen er op korte termijn nog informatieavonden plaatsvinden. Via de website verkrijgt u de laatste informatie hierover.

Impressie Harderwijkweg
Skip to content