Samen maken we de Spoorzone duurzaam!

Duurzaamheid en groen zijn speerpunten in de Spoorzone. Dat zie je op verschillende manieren terug. In de woningen, openbare ruimte, de aandacht voor deelmobiliteit en in de manier waarop gebouwd wordt. Wat ziet u daarvan terug in de Spoorzone? En waarom is duurzaam bouwen en circulariteit zo belangrijk? U leest het in deze speciale themanieuwsbrief.

Duurzame ambities

In het Ontwikkelperspectief Spoorzone staan de richtlijnen voor de ontwikkeling van het gebied. Deze richtlijnen leggen we neer bij de bouwbedrijven, architecten en onze eigen beleidsmedewerkers. Zo worden alle projecten in de Spoorzone zo duurzaam mogelijk gebouwd.

Gasloos en duurzame energieopwekking

Voor het verwarmen van woningen en koken, stappen we op de deellocaties zoveel mogelijk van het gas af. Woningen en wooncomplexen worden gebouwd volgens de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Dat wil zeggen dat er vooral gebruik wordt gemaakt van electriciteit via zonnepanelen. Dat is beter voor het milieu en is ook nog eens fijn voor de portemonnee van de toekomstige bewoners.

 

Minder auto’s

Er komen meer woningen, dus ook meer verkeersbewegingen in de Spoorzone. De auto is daarvan het meest vervuilend. Daarom willen we het autogebruik terugdringen en mensen aanmoedigen om gebruik te maken van het OV, de fiets of te wandelen. Voor wie toch een auto nodig heeft, zetten we in op elektrische deelauto’s, -fietsen en -scooters. Zo krijgen fietsers, voetgangers en spelende kinderen meer ruimte en is er minder CO2-uitstoot in de Spoorzone.

Hergebruik van materialen

In de Spoorzone hergebruiken we zo veel mogelijk materialen om het winnen van grondstoffen te verminderen. Door circulair te bouwen dragen we bij aan een lagere productie van grondstoffen. Daarnaast zorgen we dat gebouwen makkelijk aanpasbaar zijn voor eventueel ander gebruik in de toekomst. En we stimuleren deelconcepten. Kortom: alles om zo min mogelijk ‘nieuwe’ materialen te hoeven gebruiken.

 

Huidige situatie zijaanzicht C1K2, vanaf perron station gouda

Opgewassen tegen klimaatverandering

Dat het klimaat verandert, is te merken aan de hetere zomers en steeds langere (en heftigere) regenbuien. Dat zorgt, ook in de Spoorzone, voor uitdagingen. De nieuwe projecten moeten de klimaatverandering namelijk niet verder versnellen. Daarnaast moeten mensen prettig kunnen wonen, ook als de effecten van klimaatverandering toenemen. De gemeente wil daarom minstens 15% van het hele gebied in de toekomst groen inrichten. Groen op daken en gevels zal ook helpen om de omgeving koeler te maken. En vermindert de wateroverlast bij zware regens doordat regenwater langzamer de bodem in trekt.

Gezondheid en milieu

De Spoorzone moet een fijn gebied zijn om te wonen. Niet alleen voor de toekomstige bewoners, maar ook voor de huidige omwonenden van de bouwlocaties. Hier houden we tijdens de bouw rekening mee, maar ook in de toekomst, als de gebouwen er eenmaal staan. Overlast door geluid van het spoor of de grote autowegen, trillingen van bouwverkeer en wind in het geval van hoge gebouwen proberen we te voorkomen. Ook zorgen we voor goede luchtkwaliteit en een gezonde bodem.

 

Bouwen met oog voor de natuur

Een ander belangrijk speerpunt in het Ontwikkelperspectief, is het beschermen van de biodiversiteit. In de Spoorzone leven naast mensen ook planten en dieren. Bij het bouwen moeten we zorgen dat zij geen last hebben van onze plannen. Dat noemen we natuurinclusief bouwen. Stadsecoloog André van Kleinwee helpt ons hierbij. “Ik toets projecten van de gemeente op de Wet natuurbescherming, zodat beschermde planten en dieren worden behouden. Ik inventariseer op bouwlocaties de soorten planten en dieren en waar nodig stel ik maatregelen voor om zo natuurvriendelijk mogelijk te bouwen. Het mooie aan de Spoorzone is dat de huidige natuur er beschermd wordt en dat er kansen liggen om het gebied voor plant en dier te verbeteren. Zo kunnen we groen aanleggen dat aantrekkelijk is voor diersoorten die in de omgeving voorkomen. Of ze een plekje geven, zoals met kasten voor vliegende dieren en boomstructuren. Groen speelt hierin een sleutelrol. Als dieren hier goed kunnen toeven, kunnen mensen dat ook.” 

Skip to content