Header A1 locatie_3

Nieuws

In de Spoorzone komen op verschillende locaties minimaal 1000 nieuwe woningen. Daarmee komt Gouda tegemoet aan de grote woningbehoefte in de stad. Sommige plannen bevinden zich nog in de voorbereidende fase, andere zijn al wat verder. Over de ontwikkelingen valt natuurlijk genoeg te vertellen. Klik hieronder op de deellocatie van jouw keuze om het laatste nieuws te zien.

Hotelkavel

De Koploper

Parkeerterrein Rabo

Parkeerterrein Driestar

Parcour

De Rietgors

Ronsseweg

Bleulandweg

Burgemeesterkwartier

Wonen in GOUD

1828

Antwerpseweg

Harderwijkweg

Oude fundering in gebruik bij Winterdijk

Oude fundering in gebruik bij Winterdijk

Aan de centrumzijde van het station ligt de Spoorzone-locatie Winterdijk 14. Op deze kavel ligt nog altijd de fundering van een voormalige school. De grond is in eigendom van de gemeente en zal voor de komende 10 jaar in erfpacht worden uitgegeven aan Mozaïek Wonen....

Lees meer
Beeldkwaliteitskader vastgesteld

Beeldkwaliteitskader vastgesteld

De aanleg van groen en de uitstraling van de bebouwing binnen de Spoorzone moet aan bepaalde criteria en eisen voldoen. Dit is opgenomen in het beeldkwaliteitskader. Ook wordt er bekeken hoe de plannen voor de deellocaties scoren op verschillende punten, zoals...

Lees meer
Vraag & antwoord Burgemeesterkwartier

Vraag & antwoord Burgemeesterkwartier

Aan het eind van de participatieavond op 10 november 2020 was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Daar heeft u volop gebruik van gemaakt en enkele van deze vragen zijn ook tijdens de online bijeenkomst beantwoord. Helaas konden ze niet allemaal op 10 november aan...

Lees meer
Bestemmingsplan C1K2 unaniem aangenomen

Bestemmingsplan C1K2 unaniem aangenomen

Op 30 september j.l. heeft de gemeenteraad van Gouda het bestemmingsplan Spoorzone Stationsgebied Noord, Locaties C1 vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van betaalbare woningen mogelijk gemaakt. Met de realisatie…

Lees meer
Bestemmingsplan C1K2 in behandeling

Bestemmingsplan C1K2 in behandeling

Op woensdag 16 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de C1K2 locatie (tussen cinema Gouda en het kantoor van de Rabobank) in behandeling genomen. Op dit bestemmingsplan zijn in de periode dat het ter inzage heeft gelegen twee…

Lees meer
Blokkerlocatie wordt herontwikkeld

Blokkerlocatie wordt herontwikkeld

Ontwikkelaar White House Development (WHD) is voornemens de Blokkerlocatie te herontwikkelen naar woningbouw. WHD gaat daarvoor op korte termijn in gesprek met marktpartijen. Om dit mogelijk te maken ondertekenden afgelopen maandag de gemeente en WHD…

Lees meer
Gemeenteraad stelt ontwikkelperspectief vast

Gemeenteraad stelt ontwikkelperspectief vast

Op 3 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Gouda het Ontwikkelperspectief voor de Spoorzone vastgesteld. Met het vaststellen van dit document bereikt de gemeente een belangrijke mijlpaal. In het ontwikkelperspectief staan de eerste ideeën beschreven om van de Spoorzone...

Lees meer
Inschrijving gestart voor woningen

Inschrijving gestart voor woningen

Met het onthullen van een bouwbord startten wethouder Rogier Tetteroo en ontwikkelaar Leendert Steijger afgelopen week officieel de inschrijving voor woningen op de zogenoemde A1 locatie. Dit is een bouwlocatie langs het spoor, ter hoogte van de kruising van de...

Lees meer
Terugkoppeling inloopavond deellocatie C1k2

Terugkoppeling inloopavond deellocatie C1k2

Locatie tussen de Rabobank en Cinema Momenteel ligt het terrein op deze locatie braak. De gemeente wil hier woningbouw mogelijk maken. In de gehele Spoorzone is nu woningbouw gepland. In totaal wordt een derde hiervan sociale woningbouw. Op de C1 locatie moeten in de...

Lees meer

Blijf op de hoogte

Bent u geïnteresseerd in nieuws over de Spoorzone of over één van de deellocaties?

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Skip to content