Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

UITNODIGING | INLOOPMOMENT 30 AUGUSTUS | HUIS VAN DE STAD 

Beste omwonende van de Spoorzone Hotelkavel,  

Tussen 24 augustus 2023 en 4 oktober 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan van de Spoorzone Hotelkavel ter inzage. Via deze brief vragen wij uw aandacht daarvoor en nodigen wij u uit om in gesprek te gaan met de ontwikkelaar en gemeente.  

Over de plannen 

De gemeente Gouda wil in de periode tot 2025 extra woningen realiseren in de Spoorzone en heeft hiervoor een Ontwikkelperspectief opgesteld. De Spoorzone Hotelkavel ligt tussen het Huis van de Stad (fietsenstalling) en de stationsluifel, naast de bioscoop. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de Burgemeester Jamessingel en aan de zuidzijde aan het spoor. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het terrein een gebouw te realiseren met ruimte voor een hotel, wonen en voorzieningen. Dit gebouw krijgt een hogere bouwhoogte dan dat het vigerende bestemmingsplan toestaat. 

In gesprek met ontwikkelaar en gemeente | 30 augustus 16.00 – 19.00 uur 

U bent van harte welkom op 30 augustus tussen 16.00 en 19.00 uur in het Huis van de Stad met uw vragen of opmerkingen over het ontwerpbestemmingsplan van de Spoorzone Hotelkavel. De ontwikkelaar (ABC Vastgoed) heeft samen met architect (KCAP) eerder in december 2022 een presentatie gegeven van het voorlopig ontwerp tijdens een informatieavond, dit zal nogmaals gebeuren wanneer het definitief ontwerp is afgerond. De inloopmiddag op 30 augustus heeft geen plenair karakter, u kunt inlopen wanneer het u uitkomt om in gesprek te gaan met de ontwikkelaar (ABC Vastgoed) en projectteamleden van de gemeente. U kunt dan meer informatie krijgen over de plannen voor de Hotelkavel en daarnaast vragen stellen over thema’s die vanuit omwonenden aan bod kwamen tijdens de informatieavond (o.a. mobiliteit & bezonning, zie daarvoor ook de projectwebsite: www.hotelkavelgouda.nl). Wij ontvangen u op 30 augustus graag in ruimte 00.37. Deze ruimte bevindt zich op de begane grond van het Huis van de Stad. Bij binnenkomst direct naar rechts, net achter de koffiecorner.  

Waar kan ik het ontwerpbestemmingsplan vinden? 

Het ontwerpbestemmingsplan Spoorzone Hotelkavel ligt van 24 augustus tot en met woensdag 4 oktober 2023 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage: 

  • Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl/. Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0513.BPHotelkavel-ON01 
  • Op papier tijdens de openingsuren (op afspraak) van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda 

Indien u het niet eens bent met de plannen voor de Spoorzone Hotelkavel, kunt u hiertegen een zienswijze indienen. Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. 

Meer informatie? 

Wilt u meer weten over de Hotelkavel? Kijk op www.hotelkavelgouda.nl of www.goudaspoorzone.nl. Het ontwerpbestemmingsplan en de informatie over het inloopmoment vindt u binnenkort ook op deze websites. Graag tot 30 augustus.  

Met vriendelijke groet, 

Joep Steffens, projectleider Spoorzone Hotelkavel (ABC Vastgoed) 

Hotelkavel
Skip to content