Kort of lang verblijf in de Spoorzone?
Tussen het Huis van de Stad en de Cinema ligt de Hotelkavel. De naam verwijst naar een deel van de bestemming van het perceel: een hotel met maximaal 128 kamers, 20 appartementen voor kort verblijf (short stay) en daar bovenop 55 huurwoningen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitieve ontwerp van het gebouw. Het doel is om dit jaar de omgevingsvergunning aan te vragen. De start bouw stond oorspronkelijk gepland voor eind zomer 2024. Er is nu nog overleg met de exploitant die straks de hotelfunctie gaat invullen. Zodra daar meer over bekend is, vindt u deze informatie op de pagina van de Hotelkavel
Skip to content