Hotelkavel op dreef
Tussen het Huis van de Stad en de bioscoop staat over een paar jaar een mooi hotel. Al in 2009 waren er ideeën voor een hotel in dit gebied. En het huidige bestemmingsplan biedt ook de mogelijkheid om daar een hotel te bouwen. Maar voor de ‘nieuwe plannen’, een hotel met maximaal 128 kamers, waarvan 20 short-stay kamers en circa 55 woningen, was wel een bestemmingsplanwijziging nodig. Op 13 december 2023 heeft de gemeenteraad het herijkte bestemmingsplan vastgesteld.

De verwachting is dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning in de 1e helft van 2024 is afgerond en dat er dan een definitief ontwerp is. De bouw start volgens de huidige planning aan het eind van de zomer en we verwachten dat dit twee jaar gaat duren. Als alles volgens plan verloopt, worden het hotel en de woningen eind 2026 opgeleverd.

Er worden ook plannen gemaakt voor de openbare ruimte naast het toekomstige hotel. Dit zal een groen plein worden met voldoende zitplekken. Daarnaast zal het functioneren als stationsplein en vormt het een duidelijke entree naar het station en het hotel. De invulling van het gebied zit in de ontwerpfase. Het ontwerpen gebeurt in nauw overleg met gemeente, de NS, de ontwikkelaar en diverse belangengroepen.
Skip to content