Nieuws van het Burgemeesterkwartier

De gemeente Gouda is weer een stap dichter bij een mooie nieuwe wijk! De anterieure overeenkomst tussen gemeente Gouda en ontwikkelaar White House Development staat namelijk op het punt om ondertekend te worden. In die overeenkomst worden de afspraken tussen beide partijen vastgelegd. Onder meer over financiën en risico’s. En over de kaders voor de definitieve planuitwerking. Een stedenbouwkundig planboek maakt deel uit van de overeenkomst. Met de overeenkomst kan de ontwikkelaar (definitieve) afspraken maken met beleggers. Het is tevens het startsein om de bestemmingsplanprocedure op te starten. White House Development is van plan om eind 2022 te starten met de sloop- en bouwwerkzaamheden. Om inwoners mee te nemen in de laatste ontwikkelingen wordt een informatieavond georganiseerd.

Het Burgemeesterkwartier wordt een mooie, gevarieerde en groene wijk in de historische binnenstad. Er komen 650 woningen (huur en koop) in verschillende afmetingen, speelvoorzieningen in het groen en waterpartijen. Meer informatie: https://burgemeesterkwartiergouda.nl/.

Artistieke impressie leven in het Burgemeesterkwartier
Skip to content