Parkview een stapje dichterbij
In 2025 start naar verwachting de bouw van Parkview. Waar nu een kantoorgebouw staat, komen straks twee mooie woontorens met totaal 117 woningen. Een belangrijke stap in het ontwikkelproces is gezet op 19 december 2023. Gemeente Gouda en de eigenaar (Gouda Harderwijkweg B.V.) ondertekenden toen een zogeheten anterieure overeenkomst. Daarin staan voorwaarden voor de realisatie van het project, bijvoorbeeld over financiële verantwoordelijkheden, de groenvoorziening, de openbare ruimte en het aantal woningen dat er komt. Voor het project was het belangrijk dat die overeenkomst nog gesloten kon worden in 2023. Hierdoor kon er namelijk ook in december de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend worden en werd de procedure daarvoor gestart. Sinds 1 januari is de wetgeving veranderd en moeten plannen worden ingediend volgens de nieuwe omgevingswet.
Skip to content