Woningopgave Spoorzone

De komende jaren transformeert de Spoorzone van kantoren en logistiek naar een plek waar u fijn kunt wonen. Met een gevarieerd woonprogramma, veel groen en veel voorzieningen. En het station om de hoek blijft een fantastische meerwaarde natuurlijk. Het woonprogramma is gemengd en omvat woningen voor iedere portemonnee. Voor de Spoorzone is een ontwikkelperspectief opgesteld met alle uitgangspunten voor de ontwikkelingen. In dit overkoepelende gebiedsplan is ook benoemd wat er op het gebied van wonen nodig is. Daarvoor is gebruik gemaakt van de destijds geldende Woonvisie 2015-2020. In 2020 is een (nieuwe) visie op wonen vastgesteld, de ‘Woonzorgvisie gemeente Gouda’. Deze visie is nu leidend voor alle nieuwbouwprojecten in de gemeente. Vijf punten zijn vooral belangrijk, waarvan de eerste vier invloed hebben op de Spoorzone:

1. Bouwen naar behoefte
2. Gemengde wijken
3. Verduurzamen
4. Wonen voor iedereen
5. Weer en langer thuis

(Maatschappelijke) Voorzieningen

Om straks fijn te kunnen wonen in de Spoorzone zijn ook (maatschappelijke) voorzieningen belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, fysiotherapie, kinderopvang en sportlocaties. Daarnaast blijft er in de Spoorzone ruimte voor kantoren of andere economische activiteiten. Daarvoor zetten we in op meervoudig ruimtegebruik. De onderste laag van een woongebouw kan bijvoorbeeld heel goed dienen voor een café, flex-werkplekken of kinderopvang.

Skip to content