Vervolg van het ontwikkelperspectief Spoorzone

De Spoorzone verandert

De Spoorzone verandert de komende jaren van een gebied voor kantoren en logistiek naar een gemengd gebied met wonen, werken en andere voorzieningen. Om zo’n grote gebiedsontwikkeling in goede banen te leiden is voor de Spoorzone het ontwikkelperspectief opgesteld. Dit is een visiedocument waarin de eerste ideeën voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige Spoorzone in beschreven staan.

De verkenning door de raad

In het najaar van 2019 maakte de gemeenteraad voor het eerst officieel kennis met het ontwikkelperspectief voor de Spoorzone. Op 27 november 2019 vond een eerste verkenning plaats en is aan de gemeenteraad tekst en uitleg gegeven over de plannen voor de Spoorzone. Op 11 maart 2020 heeft de gemeente tijdens een tweede verkenningsronde opnieuw gesproken over het Ontwikkelperspectief en is de gemeenteraad van de laatste stand van zaken op de hoogte gebracht en werd daarmee een nieuwe stap richting vaststelling gezet.

De gemeenteraad is positief over de intenties van het Ontwikkelperspectief Spoorzone om een fors aantal woningen toe te voegen in het gebied, in verschillende categorieën, voor meerdere doelgroepen en voor iedere portemonnee. Als aandachtspunten zijn genoemd een goede parkeerbalans in het gebied, voorkomen van parkeeroverlast in de buurt, duurzaam bouwen met aandacht voor de natuur en in het algemeen aandacht voor het realiseren van een goede ruimtelijke kwaliteit en een goed openbaar gebied.

Vaststelling uitgesteld

De besluitvormende raadsvergadering zou eind maart 2020 plaatsvinden. De gemeenteraad houdt echter in verband met het Coronavirus de komende tijd geen openbare besluitvormende raadsvergaderingen. De komende periode zijn er nog wel voorbereidende raadsbijeenkomsten. Deze raadsbijeenkomsten zijn geheel digitaal en zijn dus niet bij te wonen in het Huis van de Stad. U kunt de bijeenkomsten wel online volgen via een live-uitzending.

Om deze reden is er nog niet bekend wanneer de raad het ontwikkelperspectief vaststelt. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, staat dat op deze website.  Op de website staat behalve het ontwikkelperspectief ook informatie over de afzonderlijke deellocaties binnen de Spoorzone.

Ontwikkelperspectief Spoorzone Concept, voorkant van het document
Skip to content