Meer mogelijkheden voor startende woningzoekers
Goed nieuws voor startende woningzoekers: Gouda heeft nu, net als veel andere gemeenten, een doelgroepenverordening. Het betekent dat de gemeente beter kan sturen op gewenste (minimale) percentages voor sociale huur (33%), middenhuur (20%) en sociale koop. Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw, op basis van onder andere de Woon(Zorg)visie 2030. De bepalingen voor de verordening legt de gemeente vast in bestemmingsplannen.

Naast de percentages voor prijscategorieën van woningen regelt de doelgroepenverordening ook andere punten. Zo wordt er gekeken naar welke inkomensdoelgroepen in aanmerking komen voor deze woningtypen, dat de woningen bij de gewenste doelgroepen terechtkomen of dat ze een minimale gebruiksoppervlakte en minimaal aantal verblijfsruimten hebben.

De doelgroepenverordening komt in de plaats van de Verordening Middenhuurwoningen Gouda. Deze verordening geldt alleen voor woningbouwontwikkelingen waarvoor op de datum van inwerkingtreding nog geen intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst of anterieure overeenkomst is ondertekend.
Skip to content