Het verkeerscirculatieplan (VCP)

In maart presenteerden gemeente Gouda en Goudappel de plannen voor een betere verkeersafwikkeling in het centrum (en omgeving). Op 19 en 24 maart vonden daarover twee digitale informatieavonden plaats. Die waren drukbezocht. In dit zogeheten verkeerscirculatieplan staan fietsers, duurzaamheid, leefbaarheid en doorstroming van het verkeer centraal. Ook de Spoorzone krijgt aandacht in het plan. De 1000 nieuwe woningen brengen, ondanks dat hier veel wordt ingezet op openbaar vervoer, uiteraard verkeersdrukte met zich mee. Het projectteam Spoorzone houdt over het VCP nauw contact met Goudappel, in het bijzonder over de kruisingen Hamstergat/Goudse Poort en Mijssingel-Jamessingel én over de ontsluiting van de Blokker-locatie (Burgemeesterkwartier).

Op dit moment vinden er nog gesprekken plaats tussen gemeente, belanghebbenden en inwoners die een zienswijze hebben ingediend. In de volgende stap wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artistieke impressie vooraanzicht verkeerscirculatieplan Gouda
Skip to content