Even voorstellen…
De verandering van ‘Spoorzone’ naar een prettig woon- en werkgebied gaat niet zomaar. Het is een grote gebiedsontwikkeling met meerdere deelprojecten. Vanuit verschillende rollen dragen de gemeente, belanghebbenden en ontwikkelende partijen met veel inzet hun steentje bij. In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het projectteam Spoorzone zich graag aan u voor. De eerste ‘pen’ is natuurlijk voor Gert van Dijken, al ruim vijf jaar programmamanager voor de Spoorzone-ontwikkeling.

“Als programmamanager ben ik integraal verantwoordelijk om het gebied tot ontwikkeling te brengen. Belangrijk is dat er samenhang is bij alle verschillende bouwontwikkelingen. En dat alle deellocaties, die ieder hun eigen stijl mogen hebben, zich binnen één Spoorzone identiteit ontwikkelen. Daarom hebben we bij de start een ‘ontwikkelperspectief’ opgesteld en dat is ook vandaag de dag nog steeds onze leidraad. Het beschrijft de doelen en de uitstraling van de het gebied en de verschillende bouwprojecten daarbinnen. Hierin zijn ook richtlijnen opgenomen voor bijvoorbeeld duurzaamheid, verkeer en openbaar gebied. Voor ieder project is een projectleider verantwoordelijk die de ins- en outs van het project kennen. Een projectleider bewaakt ook de uitgangspunten van het ontwikkelperspectief. Voldoet een ontwikkelaar eraan? Wordt het project op de juiste manier uitgevoerd? Als programma-manager ben ik overkoepelend verantwoordelijk voor de projecten en soms stel ik kritische vragen om iedereen scherp te houden. Met het projectteam zorgen we ervoor dat er een goede mix van woningen en aanbod komt. Maar ook dat de openbare ruimte aansluit bij het project en de wensen van inwoners en gemeente. Met name daarom, is het begin en het einde van het Spoorzone gebied niet met een schaar te knippen. We kijken ook naar ontwikkelingen die in het invloedsgebied van de Spoorzone liggen. Het nieuwbouwproject aan de Heuvellaan is daar een voorbeeld van. En binnen het projectteam zijn ook collega’s van verkeer aangesloten; met belangrijke verkeersaders als de Jamessingel en de Van Reenensingel die dwars door het gebied lopen, kunnen we natuurlijk niet omheen.

Het leukste aan mijn baan vind ik dat ik van alle projecten op de hoogte ben en overall een goed advies kan geven. Ik ben verantwoordelijk voor de financiën, het tijdpad, de organisatie en het risico dat je als gemeente loopt met zo’n grote gebiedsontwikkeling. Dat kan en doe ik natuurlijk niet alleen maar intensief samen met de betrokken projectleiders en de verschillende beleidsadviseurs binnen de gemeente. Ik houd het bestuur van de gemeente op de hoogte van de ontwikkelingen en stem met hen af over de bestuurlijke doelstellingen en ambities. In een fijne samenwerking komen we heel ver en worden de eerste projecten ook al daadwerkelijk gerealiseerd. Alles met als doel om van de Spoorzone een mooi woongebied maken voor alle mensen die hier graag willen wonen.”
Skip to content