Vervolg ontwikkeling deellocatie C1 & uitnodiging informatieavond

Wat zijn de plannen?
Deze deellocatie ligt tussen de Cinema en het kantoor van de Rabobank. De grond is in eigendom van de gemeente. Nu is er een parkeerterrein te vinden. Maar het bestemmingsplan maakt het al mogelijk om hier te bouwen. De gemeente werkt samen met Mozaïek Wonen aan plannen voor deze locatie. De gemeente wil graag dat de C1 locatie plek geeft aan sociale huurwoningen in de Spoorzone. Het idee is om ongeveer 150 woningen op deze locatie te maken. Op de begane grond komt ruimte voor commerciële functies.

Het vervolg
Op 4 februari zijn de gemeente en Mozaïek Wonen overeengekomen te gaan starten met de bestemmingsplanprocedure en het uitwerken van de plannen. De gemeenteraad moet vervolgens een gewijzigd bestemmingsplan vaststellen om de woningbouw en komst van voorzieningen mogelijk te maken.

Momenteel ligt het ontwerp bestemmingsplan van deze locatie ter inzage in de periode van 13 februari tot en met 25 maart 2020. Het bestemmingsplan kunt u digitaal bekijken door naar www.ruimtelijkeplannen.nl te gaan. Vervolgens klikt u op de optie ‘plannen zoeken’. Hier selecteert u de optie ‘plannaam of –nummer’. Hier kunt u de volgende zoekterm invullen: Spoorzone – Stationsgebied Noord 2020, locatie C1. Onder het tabblad ‘documenten’ zijn de verschillende documenten van het ontwerp bestemmingsplan verkrijgbaar.
Via de Goudse Post en www.gouda.nl is bekendgemaakt wanneer het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien en hoe u kunt reageren.

Informatieavond
In de periode van de ter inzage legging (13 februari – 25 maart 2020) zal er door de gemeente in samenwerking met Mozaïek Wonen een informatieavond georganiseerd worden. Hierbij wordt er informatie gegeven over het bestemmingsplan en de toekomstige ontwikkeling. De informatieavond vindt plaats op het volgende moment:

Datum: Maandag 9 maart 2020 van 17:30 – 19:30
Adres: Huis van de Stad in het bedrijfsrestaurant op de 2e verdieping. Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda.

Er is daarnaast een brief verstuurd naar de omwonenden van de deellocatie. Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Waar komt de naam C1 eigenlijk vandaan?
De C1 locatie heeft een beetje een gekke naam in vergelijking met de andere locaties in de Spoorzone. De naam “C1” is ontstaan op basis van het bestemmingsplan voor het gebied. Daarin zijn zowel de A1 locatie als de C1 locatie opgenomen. We begonnen met tellen vanaf de Goudse Poort. Eerst kom je dan de A1 locatie tegen en vervolgens de C1 locatie

Huidige situatie C1K2, vanaf het perron
Skip to content