Terugkoppeling inloopavond deellocatie C1k2

Locatie tussen de Rabobank en Cinema

Momenteel ligt het terrein op deze locatie braak. De gemeente wil hier woningbouw mogelijk maken. In de gehele Spoorzone is nu woningbouw gepland. In totaal wordt een derde hiervan sociale woningbouw. Op de C1 locatie moeten in de toekomst ook sociale huurwoningen komen. Het idee is om ongeveer 150 sociale huurwoningen op deze locatie te maken. Op de begane grond van de gebouwen is ruimte voor commerciële functies. Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er een nieuw bestemmingsplan komt.

Nieuw bestemmingsplan

Dit ontwerpbestemmingsplan is begin 2020 opgesteld en ter inzage gelegd van 13 februari tot en met 25 maart 2020. Zo kreeg iedereen de gelegenheid om de mogelijkheden voor bebouwing te bekijken. Belanghebbenden hebben vervolgens de mogelijkheid gekregen om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Informatieavond plannen C1

Op maandag 9 maart 2020 organiseerde de gemeente Gouda een informatieavond om vragen van belanghebbenden te kunnen beantwoorden. Dit deed gemeente samen met Mozaïek Wonen.

Ze gaven informatie over het nieuwe ontwerpbestemmingsplan en er werd aan de hand van een maquette gekeken naar de bouwmogelijkheden voor de locatie. Mozaïek Wonen onderzoekt met stedenbouwers de mogelijke stedenbouwkundige modellen voor de toekomstige sociale huurwoningen. Niks ligt nog vast,   ze toonden welke varianten mogelijk zijn in het ontwerpbestemmingsplan.

Vervolg bestemmingsplanprocedure

De komende periode bestudeert de gemeente alle ingebrachte zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders komt met een voorstel naar de gemeenteraad of de zienswijzen aanleiding geven om de plannen aan te passen. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om een belangenafweging te maken en hierover te besluiten. De besluitvorming is voorlopig gepland in het derde kwartaal van 2020. De indieners van de zienswijzen krijgen hierover een bericht van de gemeente.

Maquette De Koploper op de inloopavond C1K2
Skip to content