De Koploper in de startblokken

Medio juni tekende Mozaïek Wonen de aannemingsovereenkomst met Dura Vermeer, die het gebouw gaat realiseren. Mooie stappen dus voor deze ontwikkeling, waarvan dit najaar de eerste werkzaamheden te zien zijn. Nu de aannemer geselecteerd is, de omgevingsvergunning is aangevraagd en er een gedragen plan ligt, staat praktisch niets meer in de weg om in oktober te starten met de bouw. Mozaïek Wonen bouwt met de Koploper 156 sociale huurappartementen tussen de Cinema en de Rabobank. Een prominente plek pal aan het spoor. Op dit moment loopt er nog een aantal onderzoeken en moet de omgevingsvergunning verleend worden voordat er definitief gestart kan worden met de bouw. De voorbereidingen voor een goede verkeersdoorstroming op de Burgemeester Jamessingel vinden nu al plaats. Zo komt er op ruime afstand van de bouwplaats een wachtplaats voor vrachtwagens en wordt er tijdelijk een deel van de middenberm verwijderd. Zo kunnen vrachtwagens het bouwterrein makkelijk bereiken en verlaten, terwijl het overige verkeer zoveel mogelijk kan doorrijden.

Skip to content