Bestemmingsplan C1K2 unaniem aangenomen

Op 30 september j.l. heeft de gemeenteraad van Gouda het bestemmingsplan Spoorzone Stationsgebied Noord, Locaties C1 vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van betaalbare woningen mogelijk gemaakt. Met de realisatie van 154 woningen in dit segment wordt er een bijdrage geleverd aan het tekort aan betaalbare woningen in Gouda. De woningen worden gebouwd in de Spoorzone, tussen de Cinema Gouda en de Rabobank

Voorafgaand aan het vaststellen van dit bestemmingsplan heeft de gemeente twee informatiebijeenkomsten gehouden, in juli 2019 en op 9 maart 2020.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 ter inzage gelegen. Gedurende die periode zijn twee zienswijzen ingediend door omwonenden. Een van de zienswijzen is ondertekend door 54 omwonenden. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Naar aanleiding van de zienswijze wordt voorgesteld de bouwhoogte te verlagen van 42 naar 30 meter. Verder is gekeken of het mogelijk is om het toegestane hoogteaccent op een locatie te positioneren waarbij rekening is gehouden met een betere bezonning van de flats aan de Ronsseweg. Deze locatie wordt nu in het bestemmingsplan opgenomen.

Huidige situatie zijaanzicht C1K2
Skip to content