Goed nieuws voor 1828!
Op 20 november kreeg het project 1828, met 247 betaalbare woningen voor jongeren, een Startbouwimpuls (SBI) vanuit het ministerie van BZK. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die uiterlijk in 2025 willen starten met de bouw, maar door veranderde economische omstandigheden geen doorgang kunnen vinden of later van start gaan. Er zijn in Nederland veel aanvragen gedaan voor deze subsidie en er zijn strenge eisen voor de selectie. Spoorzone Gouda en ontwikkelaar Wibaut zijn trots dat het 1828-project in Gouda hiervoor in aanmerking is gekomen. Samen bouwen we verder aan de toekomst van Gouda.

Over de bouw is ook het een en ander te melden: het voorbelasten van de grond is klaar en dat betekent dat de locatie rond de zomer van 2024 volledig bouwrijp is. Ook is in 2023 de omgevingsvergunning verleend. Goed nieuws voor de gemeente, de ontwikkelaar en last but not least: de jongeren in Gouda!
Skip to content